Verksamhet och vision

SMART startade sin verksamhet i augusti 2010. Lokaler fanns det knapert om och vi tänkte noga igenom hur lokalen skulle byggas för att så stor del av ytan som möjligt skulle kunna nyttjas till kärnverksamheten, träningen.

Jag, Åsa, som driver SMART är utbildad Hälsopedagog på GIH och Elittränare på STAC och har många års erfarenhet av att utbilda inom hälsa och välbefinnande. Att förmedla kunskap om hälsans mysterium, det är det jag brinner för.

Faktorerna som bidrar till god hälsa är många och fysisk aktivitet är bara en av dessa. Anledningen till att jag just valde att driva ett gym och att satsa på friskfaktorn fysisk aktivitet är att fysisk aktivitet är den främsta friskfaktorn och den som främjar hälsa på flest plan.

Förutom att vi stärker vår fysiska hälsa och minskar risker för många folksjukdomar så ökar också fysisk aktivitet den psykiska hälsan och minskar risker för depression och ångest. Fysisk aktivitet hjälper oss också att balansera upp vår tillvaro och vi blir mer tåliga mot stress. Framför allt så är det roligt att ser vad träning gör med självförtroendet hos människor.
Träning är också, i många fall, första steget in till en mer hälsomedveten tillvaro.

SMART:s värdegrund: SMART ska leverera träning och utbildning inom hälsa med kvalitet. All information ska vara evidensbaserad. SMART ska följa trender men istället för att haka på tillfälliga "flugor" ska vi tänka långsiktigt, hållbart och hälsofrämjande.

Vi vill att du som medlem ska känna en tillhörighet på SMART. Vårt sociala sammanhang är viktigt för det upplevda välbefinnandet och underlättar för att lyckas bibehålla en aktiv livsstil över tid.

SMART:s vision är att skapa en hälsosammare värld och vi börjar i Nykvarn.

Tack vare nyckellösning har SMART sina generösa öppettider men är ändå inget traditionellt nyckelgym. Vi vill erbjuda allt som de stora kedjorna erbjuder fast i mindre skala. På så sätt kan vi jobba hårdare på kvalitén och den personliga atmosfären. Att träna på SMART är att träna tillsammans med vänner!