Styrketräning

Vi värnar om den funktionella träningen och vi vill bygga hållbara kroppar som är funktionella i den vardag de verkar och ska fungera i.

Styrketräningen är en viktig bas för att du ska kunna utveckla din fulla fysiska potential och dessutom förebygga skador i nu och i framtiden.

Maskinparken på SMART kommer från Nordic Gym och är är noga utvald för att ge en bra träning för hela kroppen för dig som väljer att träna helt med maskiner.

För att kunna komplettera med mer funktionella övningar och ge en större variation i din träning har vi också de fria vikter vi anser vara de basala för att kunna erbjuda detta.

Genomgång av maskiner och ett basprogram ingår i medlemspriset för dig som önskar och för dig som önskar mer individuellt stöd erbjuder vi Personlig Träning.