SMARTS bålskola

Vi är lite nördiga på SMART. På ett bra sätt alltså. Vi vet nämligen hur viktigt det är att träna rätt från början - att träna upp den inre stabiliteten först för att sedan lägga till progression med mer avancerade övningar och tyngre vikter. Gör vi det på rätt sätt bygger vi starka, skadefria och friska kroppar.

Av den anledningen har vi startat Bålskolan, alltså för att ge dig förutsättningar och kunskap att bygga upp din grund på rätt sätt. På så vis kan du nå ännu längre med din fortsatta träning.

För varje vecka kompetterar vi med ytterigare en del till dess att vi anser oss gått igenom det du behöver veta.
Tanken är att jobba på en del i taget under ca 1 vecka innan du går vidare till efterföljande kapitel.

Håll till godo.
/Åsa