AFFÄRSIDÉ

Mycket Mer Hälsa i Nykvarn AB driver anläggingarna SMART Hälsa och CrossFit Nykvarn.
Detta är vår affärsidé.

Mycket Mer Hälsa i Nykvarn AB ska på ett samhällsnyttigt sätt tillhandahålla anläggningar för fysiskt välmående i Nykvarn. Vi ska skapa möjlighet till mångsidig träning i Nykvarn, genom att erbjuda för orten och dess olika målgrupper, väl anpassade koncept, anläggningar och inspiration till friskvård. Därmed verkar Mycket Mer Hälsa i Nykvarn AB för att göra Nykvarn mer attraktiva för boende i kommunen, både nya och gamla, då vårt mål är att alla ska ha möjlighet att finna sin önskade träningsform lokalt på orten.

Vi ska alltid sträva efter att vara en positiv kraft i Nykvarn och samverka med kommunen, dess invånare, Nykvarns idrottsföreningar och lokala näringsidkare.

Mycket Mer Hälsa i Nykvarn AB ska vara den lokala inspirationen, friskvården och välmåendet till gagn i alla dess nivåer och verka för att tidigt föra in goda träningsvanor hos kommunens ungdom.